Finnish media Israeli/Palestinian Conflict

A QUESTIONNAIRE FOR THE TUNDRA TABLOIDS’ FINNISH READERS…….

A Finnish journalist working out of J’lem sends the Tundra Tabloids the following questionnaire to be filled out by the TT’s Finnish readers who are not connected to the parties in the conflict. Those Finns choosing to repond, can send their responses here. KGS

ASENTEET ISRAELIA SEKÄ ISRAELIN JA PALESTIINALAISTEN KONFLIKTIA KOHTAAN

(Merkitse valitsemasi vastauksen eteen V-kirjain)

Mistä lähteistä saat tietoa Israelista ja tilanteesta siellä?
– sanomalehtien ulkomaansivuilta ja TV-uutisista
– Israelin oloja käsittelevistä lehti- ja TV-reportaaseista
– Israelissa vierailleilta ihmisiltä
– omilla Israelin vierailuilla
– muista lähteistä
Millainen kuva Israelista sinun mielestäsi on Suomessa?
– hyvin positiivinen
– aika positiivinen
– sekä positiivinen että negatiivinen
– enemmän negatiivinen
Mitä mieltä olet Israelin ja palestiinalaisten konfliktia koskevasta lehti- ja TV-raportoinnista?
– se on objektiivista
– se kallistuu palestiinalaisten puolelle
– se kallistuu israelilaisten puolelle
Kuka on mielestäsi pääasiassa syynä siihen, että tätä konfliktia ei vielä ole ratkaistu?
– palestiinalaiset
– israelilaiset
– molemmat osapuolet
– suurvallat
– muut syyt, mitkä:__________________________________________________
Onko Israel tehnyt oikein rakentamalla juutalaisia siirtokuntia Länsirannalle?
– kyllä
– ei
– muu vastaus:______________________________________________________
Mitä Israelin tulee tehdä palestiinalaisten kanssa tehtävän rauhansopimuksen yhteydessä?
– liittää kaikki siirtokunnat Israeliin
– liittää osa siirtokunnista Israeliin
– tyhjentää kaikki siirtokunnat
– muu ratkaisu, mikä:________________________________________________
Mitä mieltä olet siitä että Gazan ääriliike Hamas kieltää Israelin olemassaolon oikeuden?
– täysin mahdoton vaatimus
– osittain epäoikeutettu vaatimus
– oikeutettu vaatimus
Nimesi (jos haluat)___________________________________________________

Ikä______ Sukupuoli_________Ammatti tai toimi_________________________

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.